Skip to main content

Цикъл от лекции по проблемите на корупцията и антикорупцията в Шуменския университет

На 9-10 май и 16-19 май, 2001 г. в Шуменския университет беше организиран цикъл от лекции по проблемите на корупцията и антикорупцията, в който участваха студенти, преподаватели и представители от младежките секции на партии и коалиции. От Коалиция 2000 лектор беше г-н Петкан Илиев. Тематичният цикъл включваше:

  • Дефиниции, форми и схеми на корупцията. Корупцията като проблем на прехода;
  • Измерване и наблюдение на корупцията;
  • Корупцията в публичната сфера.Административната реформа срещу корупцията;
  • Икономическата цена на корупцията; 5) Корупция и трансгранична престъпност;
  • Регионални инициативи срещу корупцията;
  • Корупцията и журналистиката;
  • Граждански инициативи срещу корупцията;
  • Международно сътрудничество срещу корупцията. Международни нормативни актове.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.