Skip to main content

Частните охранителни компании: партньори в превенцията на престъпността

15:00

Центърът за изследване на демокрацията съвместно с британската организация Сейфъруърлд организира публична дискусия на тема Частните охранителни компании: партньори в превенцията на престъпността на 14 септември, 2005 г..

По време на дискусията беше представен доклада „Малките оръжия и частните охранителни компании в Югоизточна Европа: причина или резултат от несигурността?”, издаден от Координационния център за контрол над малките оръжия и леките въоръжения в ЮИЕ (SEESAC) към Пакта за стабилност в ЮИЕ. Докладът анализира състоянието на частната охранителна индустрия в осем държави в региона – Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора и Хърватия – и Косово. Той проследява развитието на приватизацията на сектора за сигурност, съвременните заплахи за сигурността, услугите, предлагани от частните охранителни компании и контрола върху тях.

В дискусията взеха участие изследователи, представители на МВР, бизнес асоциации и асоциации на охранителните компании, неправителствени организации и журналисти.

Програмният директор Бойко Тодоров откри дискусията като подчерта, че тя част от поредица срещи на представители на обществения и неправителствения сектор, които имат за цел да обсъждат различни въпроси, свързани с превенцията, както и да подпомагат дейността на новосъздадената Държавно-обществена комисия за превенция на престъпността.

Саймън Рин, координатор на проекти за Централна и Източна Европа в британската организация Сейфъруърлд и един от авторите на доклада, представи основните тези в него. Той посочи, че докладът е първи по рода си и има за цел да разкрие колко са охранителните компании във всяка страна в ЮИЕ, за какви услуги са наемани, какви оръжия притежават техните служители, как са обучавани и какво е законодателството в тази област. По отношение на развитието на сектора основното заключение е, че страните, кандидатстващи за членство в ЕС – България, Румъния и Хърватия – имат най-добре развит пазар за услуги на частния охранителен бизнес, като причината за това е по-доброто икономическо развитие в сравнение с останалите страни в региона. В Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония и Албания все още съществуват сериозни опасения за връзки на частните охранителни компании с политически партии, организираната престъпност и отделни етнически групи. Проблем за целия регион е невъзможността полицията да се справи с поддържането на реда и законността, което води до нарастване на частния охранителен бизнес. Във всички държави обаче е необходим допълнителен контрол от страна на парламента и институции като омбудсмана. Г-н Рин представи и европейската практика, като спомена, че в отделни страни от ЕС има специални изисквания и дългосрочни програми за обучение на служители на частни охранителни компании, което липсва в Югоизточна Европа. Като цяло обаче в региона се забелязва подобряване на качеството на предлаганите услуги от частните охранители.

Филип Гунев, научен сътрудник в Центъра и един от участниците в изследването, се спря на ситуацията на България. Той подчерта, че разрастването на охранителната индустрия е обща тенденция в Европа, като съществуват два модела за контрол върху нея – европейски (по-рестриктивен) и англо-американски (по-либерален). В ЕС все още няма общи стандарти в тази сфера, но тенденцията е постепенно да се изграждат такива. Той добави също, че една от причините за повишаване на търсенето на услуги на охранители се дължи на обществените представи във всички европейски страни за непрекъснато нарастваща престъпност въпреки статистиката, която в случая на България показва спад.

Заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеян сподели мнението си, че основните причини за бързото нарастване на сектора не са организираната престъпност и сивата икономика, а неорганизираната, "дребна" престъпност и неефективната правоохранителна система. Според него държавните правоохранителни органи - по-специално НСБОП - трябва да се концентрират върху противодействие на организираната престъпност, а частните охранителни компании да помагат в овладяване на масовата битова престъпност.

Иван Иванов, изпълнителен секретар на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана, направи изказване от името на председателя на асоциацията Людмил Маринчевски. Основните тези в него бяха свързани с точния брой действащи охранители на трудов договор, които според НОИ са 37 700, т.е. ако общият им брой е 130 000 означава, че 71% работят в сивия сектор. Според асоциацията възнаграждението на охранителите е неатрактивно и се наблюдава недостиг на кадри и тя препоръчва да се търси баланс между качеството на услугите и цените, премахване на нелоялната конкуренция и сивия сектор и усъвършенстване на нормативната база. Изразено беше съгласие със заключенията на доклада, но беше подчертано, че при следващо изследване е необходимо да се разгледа въпросът и за нелоялната конкуренция.

Боян Боянов, председател на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност, се съгласи с Людмил Маринчевски, като подчерта, че съществуват застой и спад както в търсенето, така и в предлагането на охранителни услуги. Според него предприемачеството в България не е свикнало да инвестира в сигурност, а и все по-малко предприемачи могат да си позволят качествени услуги. Една от добрите новини е, че браншовото обединение съществува и е институционализирано със специален меморандум от месец май тази година, което показва тенденции за прогрес и развитие на сектора.

Татяна Иванова, изпълнителен секретар на Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства, се присъедини към мнението, че съществува браншово обединение и съобщи, че само преди дни асоциацията е приела първия по рода си морално-етичен кодекс, който установява норми и принципи за етика в бранша.

В последвалата дискусия бяха повдигнати въпроси за точният брой действащи частни охранители в България, както и за най-добрите начини за регистрация и контрол върху дейността им.

Програмният директор на Центъра Бойко Тодоров открива дискусията. До него от ляво е Дикран Тебеян, заместник-председател на БСК и Цонко Киров, заместник-министър на вътрешните работи
Гости на дискусията бяха представители на мисиите на Великобритания, САЩ и Япония. Тя беше отразена от около 20 журналисти от български печатни и електронни медии
Участниците в дискусията
Станимир Въгленов, журналист във в. 24 часа (ляво) и Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. На втория ред от ляво на дясно: полк. Владимир Гайдарски, НСБОП, Ани Босилкова, парламентарен секретар на МВР и Дайсаку Ока, Посолство на Япония
Полк. Кънев, НС "Полиция"

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.