Skip to main content

Бъдещето на природния газ в Югоизточна Европа: диверсификация и намаляване на потреблението

16:00
Онлайн

Природният газ е най-мощното геополитическо оръжие на Кремъл. Русия все повече разчита на енергийния шантаж, за да подкопае единството на Европа в отговор на руската агресия срещу Украйна. Прекомерната зависимост от руския природен газ е най-големият риск за енергийната и климатичната сигурност и основната причина за продължаващата енергийна криза на континента.

Пълното спиране на използването на изкопаемите горива и замяната им с производството на енергия от възобновяеми източници е най-устойчивият начин за постигане на енергийна и климатична сигурност. Това е основното послание от последния анализ на Центъра за изследване на демокрацията за бъдещето на природния газ в Югоизточна Европа, представен на виртуална кръгла маса, която се проведе на 12 декември 2022 г.

Сред експертите, които взеха участие в дискусията, бяха Мелани Кендердайн, директор на Инициативата за енергийни перспективи и бивш съветник на Секретаря по енергетиката на САЩ, Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Андреас Граф, старши сътрудник по енергийната политика на ЕС в Agora Energiewende, Димитри Лалас, старши съветник в гръцкия енергиен институт FACETS, и Генади Кондарев, старши сътрудник за Централна и Източна Европа в европейската консултантска компания за климатична политика E3G.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че преодоляването на структурните рискове пред енергийната и климатичната сигурност в региона изисква дългосрочна политическа визия с амбициозни цели за диверсификация на доставките, намаляването на цените на енергийните ресурси и постигането на устойчив енергиен преход. В дългосрочен план пълното спиране на изкопаемите горива е най-устойчивият начин за подобряване на енергийната и климатичната сигурност. Декарбонизацията на енергийните пазари също така ще нанесе удар върху амбицията на Кремъл да увеличи икономическото и политическото си влияние в Европа.

Справянето с последиците от недостига на газ и рязкото покачване на цените изисква предприемането на спешни мерки, насочени към защита на уязвимите потребители и гарантиране на сигурността на доставките. 

Сред необходимите действия на правителствата в региона е обявяването на търгове за третичен резерв за промишлени потребители на газ и електроенергия, за да отговорят спешно на повишеното търсене и да предпазят предприятията от големи загуби през предстоящия зимен сезон. Трябва да се избягват преките компенсации за бизнеса и таваните на цените на енергията, за да не се изкривяват пазарните сигнали и да се предотврати разточителното потребление. Компенсационните механизми следва да бъдат обвързани с конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност и замяна на използването на изкопаеми горива в производствените процеси с алтернативни нисковъглеродни решения.

 

Отразено в медиите

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.