Skip to main content

Подпомагане интеграцията на жени, получили международна закрила чрез разработване и провеждане на интеграционни обучения

В условията на увеличени бежански потоци към Европейския континент става все по-важно да се идентифицират и адресират съществуващи слаби страни в системите за интеграция на бежанци и мигранти във всички страни - членки на ЕС. Центъра за изследване на демокрацията е координатор на инициатива за създаване на обучителни модули за лица, получили международна закрила (в т. ч. жени), която се провежда в пет държави членки (България, Гърция, Испания, Италия и Малта) и е съфинансирана от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. Инициативата ще продължи две години, от януари 2017 до декември 2018 г. Тя включва обмен на опит и знания чрез провеждането на две учебни визити до институции, обслужващи бежанци в Италия и Испания, както и чрез провеждането на пет национални изследвания на институционалните интеграционни механизми и обучителните нужди на лица, получили международна закрила (в т.ч. жени). Проучването и компилирането на обучителни модули и материали от Италия и Испания ще послужи за основа на създаването на концепции за модули в България, Гърция и Испания, съобразени с нуждите на местния контекст. В продължение на осем месеца ще бъдат проведени интеграционни обучения, а пилотираните модули ще бъдат разпространени сред релевантни институции във всяка от трите страни членки.

 

Публикации


С финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” на Европейския съюз
 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.