Skip to main content

Регулиране на лобистките дейности в Република България: Проект за концепция

Центърът за изследване на демокрацията, заедно с други неправителствени организации и отделни експерти, участва в работна група към Министерството на правосъдието за изготвянето на концепция за регулиране на лобистките дейности в Република България, като в хода на работата й многократно бяха представени мнения, предложения и становища. Подготовката на този проект си постави за цел да дефинира предметния обхват на обществените отношения в областта на лобирането и да структурира предложения за промени в нормативната уредба, така че тези отношения да бъдат уредени трайно и прозрачно с ясно установени правила. Възприетият от мнозинството членове на работната група подход е концепцията да послужи като основа за разработването на конкретни законодателни предложения за регулиране на лобистките дейности, които да гарантират правила, прозрачност и почтеност в лобирането, както и за установяването на стандарти за етично поведение на лицата, осъществяващи лобистка дейност.

Проектът на концепцията е публикуван на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 17.11.2023 г.

Настоящото становище, изготвено от Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, Фондация „Български институт за правни инициативи“ и Фондация „Програма Достъп до информация“, е част от процедурата по общественото обсъждане.

Пълен текст на становището (Adobe PDF)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.