Skip to main content

Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници

Повече от три години институциите на Република България имат задължението да приведат националното законодателство в синхрон с разпоредбите на Директива 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, с което да дадат възможност на българските граждани, общини, малък и среден бизнес да се превърнат в двигател на енергийния преход, да спестят разходи и да възползват от предимствата, които носи децентрализираното производство, преносът, потреблението и съхранението на възобновяема енергия. 

Това становище обединява позицията на редица заинтересовани страни, сред които Грийнпийс България, WWF България, екологично сдружение „За Земята“, Българска соларна асоциация, фондация „Подслон за човечеството“ (Хабитат България), енергийната общност Изгрей.бг, Енергийна Агенция Пловдив и експертите Теодора Пенева (БАН), Красимир Джамбазов, Павлин Стоянов (Vislaw) и Петър Попчев, относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, в частта, която транспонира текстовете на Директива 2018/2001 относно енергийните общности и потреблението на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

С това становище се предлага на Народното събрание да допълни представените от Министерството на енергетиката законодателни предложения, които да улеснят активното потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници, колективните действия за подпомагане на енергийната ефективност и енергийния преход, както и успешно наложилите се в други страни членки на Европейския съюз различни модели на енергийни общности да бъдат приложими и в България. Считаме, че допълненията, направени от народните представители като минимум трябва да уреждат следните концепции, правила и отношения в националното законодателство.

Законопроектът беше анализиран от Центъра за изследване на демокрацията в становище, публикувано в сайта на Народното събрание на 28 юни 2023г. Пълен текст на становището (Adobe PDF).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.