Skip to main content

Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения: Становище по законопроекта

Центърът за изследване на демокрацията участва в работна група към Министерството на правосъдието, която подготви Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. С него се цели да се транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Той е достъпен на портала на МС за обществени консултации от 21.04.2022 г. Настоящото становище е публикувано в рамките на тази процедура.

Пълен текст на становището (Adobe PDF, 621 KB)


Вж. още Bulgaria could restart its anticorruption drive by ensuring better whistleblower protection, CSD blog post, 09 декември 2021 г.

Дневник, ,,Антикорупционната комисия не може да бъде гарант за сигурността на подателите на сигнали", 30 май 2022 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.