Skip to main content

Транснационална изследователска мрежа за оценка на инициативи, насочени към младежите над 25 г. (LOST MILLENNIALS)

Инициативата “Lost Millennials“ (изгубеното поколение) се съсредоточава върху често пренебрегвана група от поколението Y (милениалите): млади хора на възраст между 25 и 29 г., които са извън системите на образование, заетост или обучение. Основната цел на инициативата е да допринесе за успешното интегриране на пазара на труда на хората, започнали професионалния си живот малко след икономическата криза от 2008 г. Намиращи се в постоянна икономическа нестабилност и професионална несигурност, милениалите са особено уязвими към изпадане от пазара на труда. За да се подобри разбирането на този проблем и да се предложи път към неговото преодоляване, чрез реалистично планиране, сътрудничество, разнообразие, гъвкавост и постоянство в рамките на инициативата ще бъдат разработени научни изследователски доклади, ще се проведат обучения и срещи за обмен на опит и ще се разпространят препоръки за необходимите политически и практически промени. “Lost Millennials” се осъществява от организации от 13 европейски държави: България, Унгария, Чехия, Гърция, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Австрия, Исландия, Финландия и Норвегия.

 

Проектът е финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения.

Осъществява се от:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.