Skip to main content

Как новите технологии и социалните медии въздействат върху възприятията за Европа

Стартира инициатива по програма „Хоризонт 2020“ PERCEPTIONS с участието на Центъра за изследване на демокрацията

Миграцията е неотменна тема на политически дебати в Европа през последните години. Кои обаче са факторите, които я определят? Един от възможните отговори е – изградените наративи и възприятия за дадена страна. Те имат силно въздействие върху колективните и индивидуални преживявания, надежди и очаквания. Често подпомагат осмислянето на това да си мигрант, като същевременно формират убеждения относно възможностите за интеграция в ново общество или завръщането в родината. Инициативата PERCEPTIONS проучва различните възприятия и представи за ЕС, за да установи как влияят на миграционния процес и как биха могли да предизвикат заплахи за сигурността.

Центърът за изследване на демокрацията е сред 25-те партньорски организации от дванайсет европейски и три страни извън Европа, които вземат участие в инициативата. Центърът координира дейностите, свързани с идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни и има ключова роля в изследванията сред мигранти, неправителствени организации и експерти, както и в разпространението и утвърждаването на резултатите от проекта.

PERCEPTIONS цели да идентифицира важните наративи, представи и възприятия за (живота в) Европа и ЕС и за ролята, която те играят при решенията на отделния човек за емиграция към Европа. Инициативата също така се стреми да постигне по-ясна представа за това как историите за миграция към ЕС (принудителна или икономическа), са свързани помежду си и как се променят с времето и натрупания опит. PERCEPTIONS ще освети каналите, по които тези наративи и представи се разпространяват, техните автори, аудитория, целта и въздействието им. Ще се изясни ролята на социалните медии в процеса, както и какви образи и идеи се разпространяват в различните канали. Допълнително ще се изследва и как различните наративи биха могли да предизвикат проблеми, нереалистични очаквания, заплахи за сигурността и дори радикализация.

В отговор на т. нар. „миграционна криза“ са създадени редица политики, произтичащи от предполагаемите фактори за миграцията. В рамките на PERCEPTIONS на базата на реални доказателства ще се разработи наръчник с креативни и иновативни мерки за реакция или противодействие на различните възприятия, като се вземат предвид различни социални, обществени и структурни съображения. Инициативата цели да подкрепи пряко работещите с мигранти експерти и институции, както и самите мигранти. В защита на (потенциални) мигранти ще бъдат създадени надеждни канали за комуникация и проверено съдържание, които да неутрализират „фалшивите“ и опасни наративи, които биха могли да доведат до експлоатация на уязвимите групи.


ПУБЛИКАЦИИ

Препоръки (на англ. език)

Приобщаваща Европа (на англ. език)

Миграция към ЕС: проучване на възприятията на професионалистите от първа линия по време на пандемията COVID-19 (на англ. език)

Миграция към ЕС. Преглед на наративите и подходите (на англ. език)

 

БЮЛЕТИНИ 

PERCEPTIONS Бюлетин – май 2022 г. (на англ. език)

PERCEPTIONS Бюлетин – октомври 2021 г. (на англ. език)

PERCEPTIONS Бюлетин – април 2021 г. (на англ. език)

PERCEPTIONS Бюлетин – октомври 2020 г. (на англ. език)

PERCEPTIONS Бюлетин – февруари 2020 г. (на англ. език) 

 

POLICY BRIEFS

COVID-19, миграцията и правата на човека в ЕС

Мигранти & ИКТ: Използване на дигитални средства и онлайн медии за достигане до мигранти

Други Policy Briefs

 

СЪБИТИЯ

PERCEPTIONS: Права на човека и миграция

Проектът е финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския Съюз съгласно договор № 833870

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.