Skip to main content

Oценка на заплахите от организирана престъпност в България

През септември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по инициативата „Oценка на заплахите от организирана престъпност в България“ в рамките на Националната програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020, с отговорен орган дирекция „Международни проекти“ на Министерството на вътрешните работи.

Проектът цели изготвяне на ежегодна независима оценка на рисковете и заплахите от организирана престъпност в България. Оценката ще подпомогне МВР в изготвяне на цялостна ежегодна стратегическа оценка на заплахите и ще подобри резултатите от борбата с организираната престъпност спомагайки за по-ефективното и базирано на независими доказателства формулиране на оперативни и стратегически приоритети и конкретни мерки за противодействие. Проектът ще подпомогне българския принос в изготвяне на Оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност (SOCTA) и избора на приоритети в борбата с престъпността и многогодишните стратегически планове на Европол. Оценката ще стъпи на независими данни от социологически и криминологични проучвания, събрани посредством утвърдени методологии, разработени от ЕС, на добри практики в държави членки, както и на официални данни предоставени от ангажирани с противодействието държавни институции. Ще бъдат използвани и методологиите за оценка, разработени и тествани в рамките на съвместния проект BOCTA, в който Центърът за изследване на демокрацията, МВР, НАП и Агенция „Митници” с помощта на британски, белгийски и холандски полицейски служби изготвиха първата независима Оценка на заплахите в България.

В следващите три години ще бъде направен анализ и оценки на следните организирани престъпни дейности: (1) трафик и разпространение на наркотични вещества, (2) трафик на хора (включително и вътрешен трафик), (3) противозаконното превеждане през границата на страната на отделни лица или групи хора (каналджийство), (4) киберпрестъпност, (5) противозаконно отнемане на МПС, (6) телефонни измами, (7) организирани ДДС измами, (8) незаконна търговия с тютюневи изделия, (9) незаконна търговия с петролни продукти, (10) рекет и лихварство. Ще се анализира и оцени и използването на подпомагащи дейности като пране на пари и корупция. Въз основа на разработените оценки ще бъдат проведени обучения за представители на целевите групи (в т. ч. ГДБОП, ГДГП, ГДНП и ДАП на МВР).

За контакт:
Моис Файон
Координатор
Програма Сигурност, Център за изследване на демокрацията
Тел.: +359 2 971 3000
mois.faion(at)csd.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.