Skip to main content

АРТ конкурс: "Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика"

Центърът за изследване на демокрацията стартира арт конкурс под надслов „Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика“. Целта на конкурса е да освети основните дефицити в българската енергетика чрез различни творчески похвати, като по този начин допринесе за по-високата прозрачност и по-доброто управление в този сектор.

Центърът за изследване на демокрацията отправя покана към всички, които искат да предложат своя креативен поглед към темата. За участие в конкурса се допускат следните категории произведения:

  • Произведения на изкуството като живопис, графика, малка скулптура, произведения на приложното изкуство, художествена фотография, инсталация, колаж и др.;
  • Инфографика или друг тип интерактивна или статична визуална илюстраци
  • Мобилно приложение, игра или друг тип дигитален продукт.

Няма етнически, полови, възрастови, професионални или други ограничения за участие в конкурса. Всеки кандидат може да предложи до три собствени произведения. Всеки от кандидатстващите носи отговорност за правата върху интелектуалната собственост на предложените от него произведения.

Комисия от трима души ще оцени произведенията и ще избере до 10 авторски произведения, които ще бъдат включени в дигитален каталог. Сред тези произведения ще бъдат отличени трите най-добри, които ще бъдат наградени на специална церемония.

  • Първа награда: 1 500 лв.
  • Втора награда: 1 000 лв.
  • Трета награда: 500 лв.

Срокът за кандидатстване е удължен до 23 февруари 2015 г., поради партньорството с Общество.бг за включване на темата на конкурса в организирания от тях Хакатон OpenData day & CodeAcross в световния ден на отворените данни

Необходими документи и процедура за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от линка по-долу.
2. Портфолио към формуляра, съдържащо снимка на всяко от произведенията, с които кандидатът кандидатства, а за мобилно приложение, игра или друг тип дигитален продукт – един брой копие на оптичен носител или хипер-връзка към произведението онлайн, заедно с необходимите технически спецификации, позволяващи произведението да бъде демонстрирано с неговата пълна функционалност.
3. Всяко произведение трябва да е описано възможно най-пълно съгласно изискванията на Формуляра за кандидатстване. Ако произведението е създадено от повече от един автор, задължително се посочват всички автори.
4. Всички полета във формуляра са задължителни за попълване на български език.
5. Приложената към Формуляра за кандидатстване декларация е неразделна част от него и задължително се попълва от всеки от авторите на съответното произведения.
6. Попълненият формуляр за участие в електронен вид, заедно с електронно копие на портфолиото (дигитална / сканирана снимка на всяко от произведенията) се изпращат на адрес energyart@online.bg до 23 февруари 2015 г.
7. Един екземпляр от попълнения формуляр с приложената към него декларация, подписани лично от автора, а в случай на повече от един автор – от всички тях, се изпращат по пощата до адреса по-долу. Крайна дата за изпращане на документите по пощата е 23 февруари 2015 г., като важи датата на пощенското клеймо.

Център за изследване на демокрацията
София 1113, ул. Александър Жендов № 5
за участие в конкурс „Включи се! Обществена енергия за разбираема енергетика“

8. За участие в конкурса ще се допускат само кандидати, изпълнили всички изисквания на конкурса.

Личните данни на кандидатите няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Важни дати:
Срок за подаване на документи: 23 февруари 2015 г.
Награждаване на финалистите: 26 февруари 2015 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.