Skip to main content

Обяви

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:

Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 5
Краен срок за подаване: 17 декември 2019 г., 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта за Обособена позиция 1
Образец на оферта за Обособена позиция 2
Приложения към офертата
Проект на договор

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:

„Национални представителни социологически изследвания сред населението и бизнесаза целите на изготвяне на Третата годишна оценка на заплахите от организирана престъпност“ по проект „Оценка на заплахите от организираната престъпност в България“

Обособена позиция 1: Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на интервюта лице в лице.
Обособена позиция 2: Национално представително изследване на бизнес сектора на основата на телефонно проучване.

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:

Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. „Александър Жендов“ № 5
Краен срок за подаване: 16 декември 2019 г., 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта
Приложения към офертата
Проект на договор

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:

„Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 3“.

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:

Адрес за подаване: Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 9 декември 2019 г., 17:00 ч.

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на техническа оферта
Образец на ценова оферта
Приложения към офертата
Проект на договор

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура за избор на изпълнител по ПМС 118 с предмет:

"Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на телефонно проучване и осем фокус групи с граждани“, по договор за целево безвъзмездно финансиране на проект „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“, проектно предложениеACF 284, Фонд „Активни граждани България“ по ФМ на ЕИП 2014-2021.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.