Skip to main content

Обяви

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:


Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 28 февруари 2019 г., 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/ 

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта
Приложения към офертата
Проект на договор

Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:


"Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 2".

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:

 


Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 23 януари 2019, 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта за Обособена позиция 1
Образец на оферта за Обособена позиция 2
Приложения към офертата
Проект на договор


Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по две обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на интервюта лице в лице;
- Обособена позиция 2 - Национално представително изследване на бизнес сектора на основата на телефонно проучване.


За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Бенефициент:


Център за изследване на демокрацията, София 1113, ул. "Александър Жендов" № 5
Краен срок за подаване: 15 януари 2019, 17:00 ч.
Адрес за подаване: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява
Техническа спецификация
Образец на оферта
Приложения към офертата
Проект на договор


Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:


"Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта)"

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.