Skip to main content

Мисия

Основан в края на 1989 г. Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт за обществена политика, посветен на ценностите на демокрацията и пазарната икономика. Центърът е независима и непартийна организация, насърчаваща процеса на реформи чрез въздействие върху политиката и гражданското общество.

Целите на Центъра са: 

  • да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;
  • да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната и Европейския съюз в областта на правосъдието и вътрешния ред;
  • да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията и пазарната икономика.

„Прокарването на мостове” е утвърден метод за обединяване усилията за социална промяна и създаване на нови партньорства. Центърът за изследване на демокрацията започна своето съществуване като аналитичен център, но през последното десетилетие той се утвърди не само като генератор на идеи, а и като активен участник във формирането и осъществяването на редица обществени политики.

 

Центърът е партньор за България на редица европейски институции, мрежи и инициативи като Агенцията на Европейския съюз за основни права, Глобалната мрежата за дистанционно обучение на Световната банка и Годишната оценка на световната конкурентоспособност на Института за развитие на управлението в Швейцария.

Центърът за изследване на демокрацията е инициатор и движеща сила на социалната промяна в няколко области, традиционно смятани за запазена територия на държавните институции като разработване и мониторинг на антикорупционни политики и практики и реформи в сектора на националната сигурност, вкл. анализ и противодействие на конвенционалната и организираната престъпност.

Усилията на Центъра са насочени и към формирането на нова култура на сътрудничество и доверие в обществена среда с наследена фрагментация и непрозрачност, което е също толкова важно, колкото и реализирането на конкретни социални цели и проекти.

Нашите експерти

Анализатор
Анализатор
Старши анализатор
Старши анализатор

Годишни отчети

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.