Skip to main content

Всяка една година в най-новата история на България се отличава със собствени обрати и изненади, но 2013 се оказа изключителна в много отношения. Независимо че отбеляза седмата годишнина от присъединяването към ЕС, и 2013 не донесе дългоочакваните промени, свързани с установяването на върховенство на закона в страната. Загубата на илюзии относно българската политическа система и продължаващият икономически песимизъм засилиха необходимостта от мобилизация на гражданското общество за добро управление и просперитет в България.

През 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията продължи да следва своя дългосрочен ангажимент по ключовите за страната въпроси посредством експертни анализи и формулиране на мерки и инициативи за публични политики на национално и европейско ниво. Центърът генерира и приложи нови подходи в разработването на ефективни публични политики в областта на правосъдието и вътрешните работи, доброто управление, човешките права и миграцията, енергийната сигурност и конкурентоспособността.

Като част от общите усилия за добро управление на национално и регионално равнище, Центърът продължи да координира работата на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI), международна антикорупционна мрежа от водещи граждански организации и експерти от югоизточна Европа. Възприетият от SELDI метод на публично-частно партньорство остава предпочитаната от Центъра социална технология и инструмент за постигане на въздействие и значими практически резултати.

В хода на 2013 г. Центърът продължи и активната си работа в областта на човешките права и миграцията. В светлината на сирийската бежанска криза, Центърът положи усилия за въвеждането на измерими и устойчиви политики за интеграция и социално включване на бежанците, включително чрез трансфер на добри европейски практики.

Мониторингът на енергийната сигурност и конкурентоспособността с цел подобряване икономическото управление и формулирането на политики остават във фокуса на работата на Центъра. Верни на принципа, че това, което не може да се измери, не може и да се направи, въведохме Индекса на рисковете за енергийната сигурност на България за постигане на повече прозрачност и откритост в диалога за енергийната политика на страната за устойчиво развитие на енергийния сектор.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.