Skip to main content

През 2010 г. се навършват 20 години от създаването на Центъра за изследване нa демокрацията. Посрещаме своя юбилей като една от най-влиятелните неправителствени институции в страната – позиция, дължаща се преди всичко на предлаганите от Центъра практически решения на актуални обществени проблеми, при които се изгражда мост между академичното знание и политическата реалност. Благодарение на проактивната си ориентация Центърът се превърна в една от малкото граждански организации със сериозен и постоянен принос в определянето на дневния ред на страната. Още през 90-те години поставихме във фокуса на обществено-политическия дискурс проблемите на корупцията и организираната престъпност. Днес решаването на тези проблеми има ключово значение за доверието на българските граждани и нашите европейски партньори към правителството и държавните институции. Центърът създаде и успешно прилага система от обективни показатели за оценка на корупцията и организираната престъпност на национално и европейско
равнище. Това ни дава нужната емпирична основа, за да формулираме практически препоръки и да oсъществяваме ефективен граждански контрол върху предприеманите краткосрочни и стратегически мерки и политики.

Центърът успешно участва и в общоевропейския дебат по важни социално-икономически проблеми. Резултатите от нашите изследвания и препоръки се взимат под внимание от Европейската комисия и Европейския парламент. Чрез своите експерти Центърът участва активно в големи международни инициативи по ключови проблеми на европейската политика като противодействието срещу корупцията и организираната престъпност, доверието в правосъдната система, защитата на правата на пострадалите от престъпления, мониторинга на расизма и ксенофобията, интеграцията на граждани на трети страни, ефективността на управлението на външните граници на ЕС, подобряване на управлението на европейските фондове, кокурентоспособността и инвационния потенциал на ЕС и др. По този начин, от изследователски институт, фокусиран върху проблемите на българския преход, Центърът се превръща в организация, чийто глас все повече се чува при формирането на приоритетите и политиките на Европейския съюз.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.