Skip to main content

Изминалата календарна година беше необикновена за Центъра за изследване на демокрацията. Двадесетгодишнината от „нежните революции”, които поставиха началото на демократизацията в Източна Европа, бе повод за равносметка на гражданското общество в България. През изминалите две
десетилетия ролята на аналитичните центрове бе една от най-атрактивните, но и най-трудни в контекста на утвърждаването на гражданското общество.

Професионализацията и натрупването на експертен граждански потенциал не бяха самоцелни усилия – те превърнаха гражданския сектор в равноправен партньор и коректив на властта.

През целия този период Центърът за изследване на демокрацията бе сред онези граждански организации, които останаха верни на мисията си да формулират гражданския дневен ред в условията на прехода, прехвърляйки мост на сътрудничество между частния и публичния сектор. Взаимодействието между бизнес, гражданско общество и държавни институции е необходимо условие за успеха на европейския проект на страната. В условията на преход неправителственият сектор се превърна в символ на приемствеността на реформите в България.

От втората половина на 90-те години Центърът за изследване на демокрацията работи в областта на нетрадиционните предизвикателства за сигурността.

Преодолявайки остарелите стереотипи на изолиране на сектора за сигурност и поставянето му извън обсега на гражданския контрол, Центърът изпревари хода на събитията, въвеждайки в обществено-политическия дневен ред на страната ключови теми, като противодействието на корупцията и необходимите политики срещу организираната престъпност.

За изминалите две десетилетия Центърът за изследване на демокрацията постигна високо равнище на въздействие върху националните политики чрез обективни изследвания и силна гражданска позиция. Центърът допринесе за формулирането на реформите, без които членството на България в европейските и евроатлантическите структури би било невъзможно. В началото на 2009 г. Центърът беше една от малкото организации, която заяви открито, че корупцията и организираната престъпност в България остават престъпления без наказание и предложи работещи мерки за преодоляване на негативните последици от тях.

През следващите няколко години Центърът за изследване на демокрацията ще продължи своите усилия за модернизация и институционални реформи в страната. Основните дейности ще бъдат свързани с трайните приоритети на Центъра в областта на съдебната реформа, мониторинга и укрепването на капацитета на българските държавни институции за превенция, разследване и противодействие на корупцията и организираната престъпност, вкл. икономическата престъпност и свързаното с нея пране на пари. Центърът ще продължи да наблюдава и анализира динамиката и проявите на скритата икономика в България и ще разработи система от индикатори за оценка на политиките и програмите в областта на правосъдието и вътрешните работи. През 2010 г. ще бъде подготвен първия по рода си в България национален доклад Оценка на заплахите от организираната престъпност. Нов приоритет представлява осигуряването на прозрачност на енергийния сектор и възможните инициативи и политики, насочени към по-доброто му управление и постигането на енергийна сигурност за България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.