ЦИД » Икономическа програма » Антикорупция

   
 

Антикорупция

От 1998 г. Центърът за изследване на демокрацията е пионер в антикорупционните усилия на българското гражданско общество. Центърът въведе иновативен формат за изграждане на публично-частни коалиции и сътрудничество между неправителствени организации и държавни институции с цел повишаване на осведомеността и застъпничество за ефективни анти-корупционни политики.

Форматът се състои от три стълба:

СМК се основава на виктимизационни проучвания сред населението и бизнеса, които измерват динамиката на корупцията. Системата е включена в Инструментариума на ООН за борба с корупцията като добра национална практика и служи за пример в разработването на подобни инициативи, като мониторинга на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията, подготовката на Доклада на ЕС за борбата с корупцията и др. През 2010 г. по искане на Европейската комисия Центърът за изследване на демокрацията изготви първото по рода си Изследване на връзките между корупцията и организираната престъпност в ЕС-27, което да послужи в подкрепа на усилията на ЕК за формулиране на политика в тази област. Центърът за изследване на демокрацията ще продължи да работи по дебата за политиката на ЕС за борба с корупцията, както и по специфични политики и практически мерки за подобряване на доброто управление в България.

 

Събития

всички събития

Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи
Берлинският процес постави началото на нова глава в европейската интеграция на Западните Балкани, необходима поради сериозните дефицити в демократичното управление на страните от Югоизточна Европа. Според изследването Balkans Barometer 2016 на Регионалния съвет за сътрудничество, корупцията остава един от най-наболелите проблеми за хората от Западните Балкани. още »
 
Европейските фондове и уроците от тяхното управление в България и в Румъния
Десет години след приемането на България и Румъния в ЕС, проблемът с корупцията продължава да бъде определящ за статута на двете държави. Какво е въздействието на европейските финансовите ресурси върху управлението и довели ли са те до реални резултати срещу корупцията? Съумяха ли по-стриктните правила за усвояване на европейски средства да повишат прозрачността и ефикасността на системата за обществени поръчки? още »
 
Програма за борба с корупцията в Югоизточна Европа след Пакета за разширяване 2016: Как да се прекъсне завладяването на държавата и да се постигне положителен ефект от разширяването?
Скорошната поредица от негативни политически и икономически събития усложни и без това сложната обща задача на гражданското общество и реформаторите в региона и ЕС да удвоят усилията за борба с корупцията и за противодействие на завладяването на държавата и да открият път към просперитета на региона. На кръгла маса, организирана от г-жа Моника Маковей, депутат от Европейския парламент и инициативата SELDI бяха набелязани необходимите стъпки за намиране на ефективни инструменти за справяне с тези предизвикателства. още »
 

Публикации

всички публикации


Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

Скрита власт: оценка на корупцията и скритата икономика в Югоизточна Европа

Завладяване на държавата. Противодействие на административната и политическата корупция


   ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

   ТЕМИ

      Полезни връзки
 

Доклади за оценка на корупцията

Българският антикорупционен портал

Коалиция по Конвенцията на ООН срещу корупцията

Фондация Азия-Европа

Инициатива SELDI

ANTICORRP


 
pornload.cc