Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
АКТУАЛНО
 
Европейската преспектива за Западните Балкани

През 2018 г. Европейският съюз, НАТО и страните от Западните Балкани имат уникалния шанс да възродят Евроатлантическата перспектива пред региона. Европейската комисия с основание поставя въпросите за върховенството на закона и сигурността, включително хибридните заплахи, на челно място в новата си Стратегия за разширяването. Присъединяването на Черна гора към НАТО и разкриването на нови възможности за присъединяване към ЕС пред Сърбия и Черна гора са ясен знак за политическа ангажираност към Западните Балкани. още »

Предишни статии »


 
 
СЪБИТИЯ
 
Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация
След 2000 година, трафикът на хора с цел сексуална експлоатация се превърна в един от най-големите престъпни пазари в България. Трафикът и проституцията не само осигуряват огромни приходи за българската организирана престъпност, но имат особено негативно социално и икономическо въздействие върху местните общности. още »

 
Предизвикателства пред бъдещето на демократизацията и декарбонизацията на електроенергията в България
България, а и цяла Европа, е изправена на енергиен кръстопът. Поетият ангажимент на европейските лидери за постигане на 32 % дял на възобновяемите енергийни източници в енергийния сектор до 2030 г. поставя пред сериозно изпитание българската енергийна политика. още »

 
Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация
Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация”. Експерти на Центъра представиха, на основата на три сценария от европейския модел за развитие на електроенергийния сектор SEERMAP, основните тенденции и пречки пред енергийната децентрализация в България. още »

 
Управленски практики в прехода към нисковъглеродно бъдеще
Европа е на кръстопът в прехода си към устойчива енергийна система, която да отговаря на предизвикателства, свързани с изменението на климата, високите нива на замърсяване и заплахите за енергийната сигурност. още »

 
     ИЗСЛЕДВАНЕ
 

Международната конкурентоспособност на България 2018 г.

                       подробности »

 
     CSD В МЕДИИТЕ
 

„Трябва да има помирение между страните от Западните Балкани“. Това каза ръководителят на генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ на Европейската Комисия Кристиан Даниелсон по време на международна конференция на тема „Демокрация, която дава резултати – реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани“. „Важен елемент, който трябва да вземем предвид е, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани е политически избор от тяхна страна да използват възможността, която вече е създадена. Става въпрос за съществени промени, свързани с борбата с корупцията в тези държави, зачитането на върховенството на закона и други“.

Кристиан Даниелсон, ЕК: Трябва да има помирение между страните от Западните Балкани, Агенция „Фокус“, 16 май 2018 г.

 

 
     ЦИТАТ
 

„Република Македония няма друга алтернатива, освен интеграция в ЕС и НАТО. Интеграцията в двата съюза се подкрепя от над 75 % от гражданите. Ние споделяме едни и същи ценности. По време на миграционната криза в ЕС и в хода на редица мисии на НАТО от 2002 г. досега ние доказахме, че Македония е партньор, на който може да се разчита. Амбицията ни е през 2018 г. да получим покана за присъединяване към НАТО и да открием  преговорите за присъединяване към ЕС. Готови сме за това и в политически, и в институционален план.“

Зоран Заев, министър-председател на Република Македония по време на международната конференция „Демокрация, която дава резултати: десет години по-късно. Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани“, София, 16 май 2018 г.

                               още »

 
   ПРОГРАМИ

Международни
партньорства

Консултантски
услуги

Възможност за
работа

CSD POLICY BRIEFS

     ПУБЛИКАЦИИ