ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 20.10.2017 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script ON-THE-MOVE – предизвикателства пред свободното движение на младите европейци по време на криза http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18045 2017-10-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18045 Подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Младежка гаранция от ромската младеж в България, Унгария и Румъния http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18044 2017-09-27 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18044 Пътна карта за електроенергийния сектор на Югоизточна Европа (SEERMAP) http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18035 2017-09-10 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18035 Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17995 2017-06-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17995 Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ) http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17991 2017-06-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17991 Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17996 Balkans Barometer 2016 на Регионалния съвет за сътрудничество, корупцията остава един от най-наболелите проблеми за хората от Западните Балкани.]]> 2017-06-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17996 Онлайн проучване „TAKEDOWN: идентифициране, превенция и противодействие на престъпните и терористичните мрежи“ http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17987 2017-06-08 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17987 Международната конкурентоспособност на България 2017 г. http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17979 2017-05-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17979 Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17985 2017-05-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17985 Пострадалите от престъпления в правото на ЕС и в националния правен ред – идентифициране, оценка на нуждите и насочване http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17980 2017-05-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17980