ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 18.08.2017 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Европейският енергиен съюз и руските газови проекти: дилеми и възможности http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17995 2017-06-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17995 Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ) http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17991 2017-06-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17991 Подобряването на демократичното управление като предпоставка за икономически растеж на Югоизточна Европа: съвременни политики и бъдещи перспективи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17996 Balkans Barometer 2016 на Регионалния съвет за сътрудничество, корупцията остава един от най-наболелите проблеми за хората от Западните Балкани.]]> 2017-06-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17996 Онлайн проучване „TAKEDOWN: идентифициране, превенция и противодействие на престъпните и терористичните мрежи“ http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17987 2017-06-08 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17987 Международната конкурентоспособност на България 2017 г. http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17979 2017-05-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17979 Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17985 2017-05-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17985 Пострадалите от престъпления в правото на ЕС и в националния правен ред – идентифициране, оценка на нуждите и насочване http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17980 2017-05-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17980 Мониторинг на рисковете от радикализация http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17972 2017-05-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17972 CSD Policy Brief 69: Изпирането на пари в България: състояние и политически проекции http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18011 2017-05-17 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18011 Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17968 2017-05-16 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17968