ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 24.05.2017 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Издирване на незаконно придобито имущество: Ръководство за практикуващи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17968 2017-05-16 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17968 Независимо наблюдение на принудителното връщане: стандарти за наблюдение в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17969 2017-05-11 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17969 Противодействие на радикализация и терористични заплахи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17578 2017-04-03 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17578 Подпомагане интеграцията на получили международна закрила лица чрез разработване и прилагане на обучения за прием и интеграция http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17954 2017-03-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17954 Трафик на хора и каналджийство – новите предизвикателства http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17946 2017-03-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17946 Подобряване и споделяне на знанието за ролята на Интернет в процеса на трафик на хора: Национален доклад за България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17948 2017-03-22 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17948 Рискове от радикализация и екстремизъм в България: към по-ефективни инструменти за извършване на диагностика и оценка http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17932 2017-02-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17932 Мониторинг на радикализацията в Централна и Югоизточна Европа: практически инструменти за оценка на риска в подкрепа на по-ефективни политики в ЕС http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17952 2017-02-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17952 Европейските фондове и уроците от тяхното управление в България и в Румъния http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17919 2017-02-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17919 Ситуационна оценка на тенденциите в екстремизма http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17926 2017-02-10 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=17926