ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 11.12.2017 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Устойчиво въздействие в политиката чрез най-съвременни методи на изследване и застъпничество http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18078 2017-11-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18078 Миграционни процеси в Европа и миграционни процеси към Европа http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18072 28 ноември 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Полския институт в София организира дебат на тема „Миграционни процеси в Европа и миграционни процеси към Европа и техните политически последици за Стария континент в контекста на източната политика“. ]]> 2017-11-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18072 Новата стратегия за разширяване към Западните Балкани: засилване на ролята на гражданското общество за намаляване на корупцията и добро управление http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18076 2017-11-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18076 Приоритетите на енергийния сектор в България до 2050 г.: стратегически рискове http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18066 2017-10-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18066 Национален доклад за България SEERMAP http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18069 2017-10-31 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18069 Енергийният сектор в България до 2050 г. http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18050 2017-10-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18050 Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18056 2017-10-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18056 CSD Policy Brief No. 70: Пътна карта за развитието на българската електроенергетика до 2050 г.: основни жалони http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18059 2017-10-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18059 Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18054 2017-10-27 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18054 Ефективна превенция на корупцията чрез оценка на риска http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18062 2017-10-25 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18062