ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 28.05.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Международната конкурентоспособност на България 2018 г. http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18243 2018-05-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18243 Демокрация, която дава резултати: десет години по-късно. Реализиране на пълния потенциал на Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18221 2018-05-16 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18221 CSD Policy Brief No. 77: Демократичното развитие на Западните Балкани: Укрепване на управлението и антикорупцията http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18230 2018-05-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18230 Насърчаване на сътрудничеството в неправителствения сектор между Европейския съюз и Русия http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18232 беше домакин на среща на представители на неправителствени организации от държави - членки на Европейския съюз (ЕС) и Русия, на която бяха обсъдени възможности за сътрудничество между тях по теми в областта правото и гражданското общество. Срещата се състоя непосредствено преди Осмото общо събрание на Гражданския форум ЕС-Русия, което се провежда на 15-18 май 2018 г. в София.]]> 2018-05-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18232 Европейската преспектива за Западните Балкани http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18234 Стратегия за разширяването. Присъединяването на Черна гора към НАТО и разкриването на нови възможности за присъединяване към ЕС пред Сърбия и Черна гора са ясен знак за политическа ангажираност към Западните Балкани. ]]> 2018-05-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18234 Обучителен модул за културна и гражданска ориентация на лица, получили международна закрила http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18223 2018-04-25 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18223 Training Module for Cultural and Civic Orientation of Beneficiaries of International Protection http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18224 2018-04-25 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18224 Доклади относно необходимостта от обучение на лицата под международна закрила http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18211 2018-04-03 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18211 Национални доклади за факторите, оказващи въздействие върху личния и социален живот на обвиняемите и заподозрените http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18192 2018-04-02 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18192 Подпомагане интеграцията на жени, получили международна закрила чрез разработване и провеждане на интеграционни обучения http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18209 2018-04-01 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18209