ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 14.11.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script ALICE: Адаптиране на обучението за изграждане на приобщаваща образователна среда http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18345 2018-11-13 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18345 Връзки между престъпността и тероризма в Европа http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18340 2018-11-08 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18340 Заетост сред младежите в Северозападна България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18336 2018-10-30 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18336 Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18326 2018-10-17 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18326 Защита на правата на жертвите на трафик – европейски стандарти и новости в българския опит http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18327 2018-10-16 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18327 Брошура: Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18324 2018-10-09 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18324 Оценка на заплахите от организирана престъпност в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18325 2018-10-09 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18325 Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за земеделие http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18317 2018-09-13 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18317 Заетост сред младежите в област Стара Загора http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18334 2018-09-12 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18334 Противодействие на руското влияние и завладяване на медиите в Черноморския регион http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297 2018-09-04 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18297