ЦИД - Новини http://www.csd.bg/ ЦИД - Новини bg 19.07.2018 Център за изследване на демокрациятаhttp://www.csd.bg/images/CSDLogo.JPGhttp://www.csd.bg/bg/ http://www.csd.bg/rss/rssfeed.php PHP script Наръчник: Разследване на изпирането на пари в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 2018-07-03 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18273 Финансиране на дейностите на организираната престъпност – фокус върху трафика на хора с цел сексуална експлоатация http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18268 2018-06-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18268 CSD Policy Brief No. 78: Трафикът на хора за сексуална експлоатация в България: финансови аспекти и прането на пари http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18270 2018-06-28 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18270 Предизвикателства пред бъдещето на демократизацията и декарбонизацията на електроенергията в България http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18256 2018-06-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18256 Справочник за пострадали от престъпления http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18264 2018-06-20 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18264 Приоритети пред националния климатичен план до 2030 г.: децентрализация и декарбонизация http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18259 три сценария от европейския модел за развитие на електроенергийния сектор SEERMAP, основните тенденции и пречки пред енергийната децентрализация в България.]]> 2018-06-19 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18259 Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18262 2018-06-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18262 Визии за преход към нисковъглеродна енергия http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18279 визии и преходни решения, които да улеснят постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“ и на Енергийния съюз.]]> 2018-06-15 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18279 Управленски практики в прехода към нисковъглеродно бъдеще http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18255 2018-06-13 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18255 Международната конкурентоспособност на България 2018 г. http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18243 2018-05-23 http://www.csd.bg/bg/artShow.php?id=18243