Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Заетост сред младежите в Северозападна България
 
На 30 октомври 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията участва в еднодневен работен семинар във Видин, на тема „Младежка заетост в Северозападна България: реалност и перспективи“. Участници в събитието бяха местни представители на ангажираните институции, вкл. представители на местното Бюро по труда, местни училища, младежки, ромски и здравни медиатори, член на местния клон на Комисията за защита от дискриминацията, представители на местната евангелистка общност.

Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите от изследване, проведено в Северозападна България, относно обхващането на младежи роми от мерките на Европейската гаранция за младежта. По време на дискусията между участниците бяха засегнати темите за липсата на квалифициранa работна ръка в региона; тенденцията младежите роми да напускат България, за да работят в чужбина; причините за демотивацията на бизнеса за участие в мерките на Европейската гаранция за младежта; предизвикателствата, свързани с мотивирането на младежи роми и младежи от региона да се образоват; нуждата от повече участие на местния бизнес в процесите на младежка заетост; нуждата от тесни връзки между бизнеса и образователните институции.

Събитието бе организирано от Сдружение „Свят без граници,“ със съдействието на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на инициатива „Подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата Европейска гаранция за младежта в България, Унгария и Румъния.“

Презентация на Лилия Якова, научен сътрудник, Социологическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 579 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ