Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Повишаване капацитета на правоохранителните органи в България и Норвегия в контекста на миграционната криза
 
Обменът на знания и опит между европейските държави, засегнати от трансграничната организирана престъпност, е полезен инструмент за подобряване дейността на правоприлагащите органи, тъй като успешните практики в дадена държава биха могли да са от полза за други страни. Международното сътрудничество в тази област спомага за разширяване на капацитета на полицията, като попълва арсенала й с необходими нови практики за противодействие както на съществуващите, така и на новопоявяващите се заплахи. Миграционната и бежанската криза от последните години е източник на такива нови заплахи и тенденции в трансграничната организирана престъпност, като например разрастването на каналджийските мрежи и адаптирането на традиционните престъпни пазари към новите възможности за печалба. Правоприлагащите органи в транзитните държави и в страните дестинации трябва да реагират навреме и адекватно на незаконния имигрантски поток.

На 9 октомври 2017 г. Центърът за изследване на демокрацията и Норвежкият полицейски колеж организираха работно посещения в Осло в рамките на инициативата „Укрепване на капацитета на правоохранителните органи за противодействие на трансграничната престъпност в контекста на мигрантската криза”. Целта на визитата бе обмяна на опит между правоприлагащите органи на двете страни за повишаване капацитета им за противодействие на трансграничната организирана престъпност. На събитието бяха представени и резултатите от съвместно изследване на Центъра и Норвежкия полицейски колеж върху новите престъпни заплахи. Служители на Министерството на вътрешните работи на Република България от ГД „Борба с организираната престъпност“, ГД „Национална полиция“ и Дирекция „Вътрешна сигурност“ споделиха подробности за ситуацията в България и за основните полицейски мерки срещу незаконната миграция и трансграничната организирана престъпност. Норвежкият опит в противодействието на трафика на хора и каналджийството бе представен от Националната служба за разследване, Националната полицейска имиграционна служба и Националната полиция.

Програма (Adobe PDF, 323 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ