Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза
 
Миграционната и бежанската криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. Преминаването на голям брой незаконни мигранти доведе до превръщането на каналджийството в голям незаконен пазар в Европа. От друга страна, в някои държави се наблюдава и свързан с кризата скок в броя случаи на трафик на хора.

Как трансграничните организирани престъпни мрежи и пазари се адаптират към миграционната криза? Доколко ефективна е реакцията на правоприлагащите органи към новопоявили се заплахи като каналджийството на незаконни мигранти както в транзитните държави, така и в държавите – крайна дестинация за тях? Това са сред основните въпроси, разгледани в съвместния доклад на Центъра за изследване на демокрацията и Норвежкия полицейски колеж, представен на международната конференция “Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза” на 31 октомври 2017 г. в София.

Росица Джекова, координатор на Програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията очерта основните тенденции в трансграничната организирана престъпност през последните няколко години и отбеляза, че начинът, по който криминалните пазари и дейността на организираната престъпност се променят и адаптират в условията на сътресения и външни фактори от мащаба на скорошната миграционна криза досега не е било обект на задълбочен анализ.

Тихомир Безлов, главен експерт, и Надя Стойнова, анализатор в Програма „Сигурност“ на Центъра, представиха изводите от първия по рода си задълбочен анализ на каналджийството в България. Те се спряха на различните аспекти на организацията на каналджийските операции, разглеждайки ги в историческа перспектива до настъпването на миграционната криза и нейните ефекти: участващите мрежи, финансовите аспекти, както и връзката им с други престъпни дейности. Каналджийските мрежи възникват още през 90-те години и бързо се адаптират към променящия се профил на мигрантите и желаните дестинации. С миграционната криза търсенето на подобни услуги нараства от 2013 г. до днес и в резултат на това съществуващите мрежи се разширяват и се появяват нови, като в тази дейност се включва значителна част от престъпния свят. Независимо от мащаба на отделните каналджийски операции, българските институции реагират със закъснение, действията им са разпокъсани и не водят до ефективно противодействие на каналджийските мрежи.

Професор Пол Ларсон, преподавател в Норвежкия полицейски колеж, разгледа дейността на норвежката полиция за противодействие на трафика на хора и каналджийството, както и предизвикателствата, пред които тя е изправена. Макар в Норвегия организирана престъпност традиционно да се свързва основно с наркоразпространението, трафикът на хора с цел сексуална и трудова експлоатация през последните години също се е превърнал в приоритет за полицията. Разследването се затруднява от международния характер на престъплението, нежеланието на жертвите да съдействат на полицейските органи и липсата на достатъчно средства за по-мащабни разследвания. Това означава, че голям брой случаи на трафик на хора остават неразкрити. На явлението би могло да се противодейства по-успешно чрез специализирано знание и като се наблегне на международното сътрудничество и на превенцията. Каналджийството, от друга страна, не се смята за голяма заплаха, макар да попада все по-често във фокуса на полицията. При противодействието на това явление са налице същите пречки, както и при трафика на хора.

За това как българските правоохранителни органи противодействат на незаконната миграция и каналджийството говориха инспектор Михаил Димитров от ГД „Гранична полиция“, главен инспектор Димитър Кангалджиев от ГД „Национална полиция“ и инспектор Петър Петров от ГД „Борба с организираната престъпност“. Поради засиления миграционен натиск на българските граници през последните години ГДБОП и ГДНП се включват все по-активно в акции срещу каналджийството, а Гранична полиция разполага с подобрени методи за гранично наблюдение и засилена подкрепа от страна на Фронтекс. Полагат се и усилия и за по-тясно сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи. Въпреки това остават редица предизвикателства, като по отношение на ресурсите (напр. липса на преводачи от езиците на мигрантите и някои от каналджиите), а престъплението се доказва трудно поради неговата специфика и трансграничния му характер.

Славянка Иванова, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра, разгледа ролята на новите технологии в трафика на хора и каналджийството. Интернет, социалните мрежи и мобилните приложения са важни инструменти със значителен потенциал за успешно набиране на жертви с цел трудова и сексуална експлоатация и улесняват комуникацията между мигранти и каналджии.Програма (Adobe PDF, 367 KB)
Доклад „Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ