Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Делегация на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията посети Центъра за изследване на демокрацията
 
Радикализацията е сложно явление, което изисква цялостен подход за превенция, включващ множество държавни институции и неправителствени организации. Ролята на служители на първа линия в противодействието на радикализма все повече се признава като ключова на национално и европейско ниво. Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (Radicalisation Awareness Network – RAN) обединява служители на първа линия от цяла Европа, които работят ежедневно с хора, които вече са били радикализирани, или които са уязвими към радикализация.

На 17 януари 2017 г., Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Дирекция „Анализ и политики“ на Министерството на вътрешните работи, бе домакин на работното посещение на RAN в България, посветено на предизвикателствата в областта на предотвратяването на радикализацията. Посещението събра членове на Центъра за високи постижения на RAN, представители на източноевропейски неправителствени организации и служители от полицията, здравеопазването, социалния и образователния сектор, участващи в борбата с радикализацията. Присъстваха и представители на ключови български институции като Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на вътрешните работи и администрацията на затворите.

Участниците бяха запознати със стратегическия подход и мерки за противодействие на радикализацията, приети от българското правителство в отговор на възникващите рискове. Росица Джекова, координатор на Програма „Сигурност“, и Мила Манчева, старши анализатор в Социологическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представиха резултатите от проучването на рисковете от радикализация в България, както и продължаващите усилия за разработване на инструменти за оценка на рисковете. Други теми, обсъждани по време на посещението бяха превенция на радикализацията сред младите хора, ролята на интернет, както и предизвикателствата за справяне с радикализацията, пред които са изправени както служителите в затворите, така и всички, работещи на първа линия от образователния, здравния и социалния сектор.

Финална програма, работно посещение на RAN (на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ