Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Медийно отразяване
 
СРЕЩУ КОНТРАБАНДАТА: Всяка кутия цигари ще се следи по интернет, 11 март 2018 г.
Всяка кутия цигари - с паспорт в интернет, 11 март 2018 г.
Всяка кутия цигари ще се следи онлайн, 11 март 2018 г.
Контрабандните цигари - основен източник на средства за организираната престъпност, 10 март 2018 г.
Контрабандните цигари – най-големият източник на средства за подземния свят, 10 март 2018 г.
ЦИД: Контрaбандата на цигари е между 0.5 и 1 % от БВП, 10 март 2018 г.
Българската мафия печели все повече от контрабандата на цигари, фискът със символичен ръст на приходите, 10 март 2018 г.
Намаляването на бежанския поток може да се окаже рисково за черния пазар на цигари, 09 март 2018 г.
20 млн.лв. повече контрабандни цигари през 2017 изчисли ЦИД, 09 март 2018 г.
Контрабандните цигари – най-големият източник на средства за подземния свят , 9 март 2018 г.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ